» Main site
Kereszt

KÁNAÁN – Isten csodáinak földje

Szolgálatunkat hit által végezzük, mely az Isten iránti bizalomból táplálkozik, Aki, mint a bibliai időkben, ma is tesz csodákat. Apránként, részletenként hit által megszerezve, minden lehetetlenség ellenére, földünket Kánaánnak hívják, a bibliai Ígéret Földje után. Ma szabad területek és épületek egész együttese áll itt, tehermentesen – az Isten dicsőségére, Aki megtartja ígéreteit. (Történetét az Ezek Tények! című könyvben olvashatjuk el.)

Jézus szenvedésének kertje

Kánaán földjének egy részét az imakert számára különítettük el, ahol domborműveken ábrázoltuk Jézus szenvedésének állomásait a Gecsemáné kertjétől a Golgotáig. Ahogy Basilea anya is megjegyezte: Isten szerete sehol nincs olyan közel hozzánk, mint Jézus szenvedéseiben.

Jézusnak a Fájdaslmak férfijaként való ábrázolása nem valami metafora vagy hasonlat. Ez valóság! Itt áll Valaki, aki valóságosan szenvedett, hosszan tűrt érettünk, és mint a bűn és fájdalom fölötti győztes emelkedett ki. Feltámadott az Úr! Valóban feltámadt, és mindenek fölött győztes szeretetével közöttünk van!

Online (angol nyelvű) zarándoklat Jézus szenvedése és feltámadása imakertjében.

A Kánaáni Család

Kánaán nem csupán a Mária-Nővérek otthona, hanem a Töviskoszorús Nővéreké (ők életük későbbi szakaszában kaptak elhívást), és 1967 óta a Kánaáni Ferences Testvéreké is. Kánaánnal kapcsolatban vannak a Töviskoronás Nővérek és a Kánaán-barátok is, akik ott igyekeznek követni az Urat, ahová helyezte őket, otthoni, és munkahelyi kötelességeik mellett vesznek részt a szolgálatban.

Feladataink közepette igyekszünk szemünkkel Őt keresni, Akit szolgálunk:

Jézus, Te vagy az Egyetlen, Te vagy a Mindenem.
Téged akarlak követni, és Éretted akarok munkálkodni.
Mindent Veled akarok átgondolni,
és minden döntésemet Veled akarom meghozni.
Semmi sem történjen Nélküled.
Vonj és köss szorosan Magadhoz,
hogy szüntelenül a Te szent jelenlétedben élhessek.

Bűnbánat – örömteljes élet

Mára, látogatók közeli vidékekről és távoli országokból jönnek Istennek a Hírnök kápolnában való imádására. Újesztendő ünnepén, Húsvétkor, és egész nyáron át, ünnepi játékokat, ünnepségeket tartanak különböző témakörökben, énekekkel, imádságokkal, és Isten Igéjének hirdetésével.

Kánaán Isten földje, Isten tulajdona, és az az imádságunk, hogy itt sokan beletekinthessenek Isten szívébe, hogy személyes megtapasztalások lehessen a Bűnbánat – örömteljes élet valósága: Naponta elesünk, de naponta jöhetünk Jézus Krisztus keresztjéhez, naponta megtapasztalhatjuk Mennyei Atyánk visszafogadó, minket átölelő szeretetét, ahogyan azt a tékozló fiú példázata is leírja számunkra.

Ekkor a Menny, a Paradicsom előízét tapasztalhatjuk meg, amelyet Jézus ígért a kereszten megtérő bűnösnek: „Ma velem leszel a Paradicsomban” (ld. Lukács 23,43).

Evangéliumi Mária-Nővériség
Heidelberger Landstr. 107, 64297 Darmstadt, Németország; e-mail: info-hu@kanaan.org
Magyarországon: 1102 Budapest, Ónodi u. 4-6. 2/10.